18 juni 2012

Inspirerande resurser lagom till sommaren

[caption id="attachment_2201" align="alignleft" width="169" caption="Beast of burden, AV-Media, CC-BY-NC-SA"][/caption]

Lagom till sommaren drar Lärarförbundets konferens lärardagarna igång. Är man inte på plats kan man se t.ex. Sven Eric Liedmans anförande här.

URs serie Pedagogikens retorik finns tillgängligt strömmande och beskrivs av UR såhär:

"Hur hittar du som lärare den nödvändiga kontakten till dina elever? Och hur gör man för att få alla elever att vilja delta? Fyra lärare, från lågstadiet till gymnasiet, får gå en kurs i pedagogisk retorik med Tina Kindeberg, docent i både retorik och pedagogik. De medverkande lärarna är Johanna Söderström, Benita Holmgren, Agneta Siverhäll och Oskar Persson."

Är man intresserad av specialpedagogik kan kanske Hjärnan och lärandeprocessen vara av intresse som ingår i deras serie där även program om dyslexi och andraspråk, och aspekter kring Asberger och ADHD diskuteras. Sevärt!

"Carl E Olivestam, forskare neurodidaktik, prorektor och biträdande professor vid Strömstad Akademi. Som lärare bör jag känna till var den stora aktiviteten är någonstans i elevernas hjärnor. Eleven visar störst aktivitet i hjässloben, center för motorik och rytm, om materialet är oreflekterat. Lärare arbetar ofta i pannloben där arbetsminnet finns. Det går att träna upp. All bearbetning av information äger rum i arbetsminnet. I kritiska situationer går aktiviteten över till amygdala. Till exempel om läraren undervisar om den elektriska spisens uppbyggnad och konstruktion och eleven bränner sig på plattan. Då blir det bara amygdala som jobbar. Det enda eleven minns blir "det här var obehagligt, det ska jag undvika"."

Sommartider på AV-Media

[caption id="attachment_2196" align="alignleft" width="300" caption="Time is on my side, AV-Media, CC-BY-NC-SA"][/caption]

Den fjärde till den trettonde juli håller AV-Media Trelleborg sommarstängt, ni är varmt välkomna att återkomma igen måndagen den sextonde. Vidare har vi bara öppet på förmiddagen tisdagen den 26:e juni.

Vi hönskar alla pedagoger och alla andra en trevlig sommar!

13 juni 2012

Skolverket, IKT- och mediepedagogik

Skolverket har under senare tid släppt ett antal rapporter om IKT- och mediepedagogik. Att läsa dessa rapporter ingår i vårt uppdrag -  omvärldsbevakning. Alltmer digital teknik skeppas ut till skolorna och Trelleborg utgör inget undantag, varför det kan vara bra att hålla sig informerad om vad som skrivs från det svenska skolväsendets centrala förvaltningsmyndighet.

Marie Leijon, fil.doktor i pedagogik, med inriktning mot lärande, kommunikation och medier på Malmö Högskola, har skrivit en uppsjö av rapporter på Skolverkets hemsida kring forskning om IKT- och mediepedagogik. Här följer ett litet urval:

5 juni 2012

GY11 genom Wordle

Wordle är ett program för textanalys som presenteras på ett sätt som gör att det snabbt går att hitta textens nyckelord. Man kan välja att klistra in en hel roman i Wordle för att snabbt och översiktligt se vilka som är de vanligast återkommande orden. Vi gjorde en test med att klistra in hela Skolverkets styrdokument Gymnasieskola 2011, GY11, och resultatet kan du beskåda nedan. Vi återkommer med fler intressanta Wordle-textanalyser inom kort. Tyvärr måste bilder och punktlistor redigeras när man klistrar in text från dylika pdf-dokument, varför lite grundläggande formateringskunskaper krävs.

Ett lite enklare tips kan vara att ta klassisk litteratur från en fri webbresurs som Project Gutenberg. Sök upp exempelvis  William Shakespeares "Macbeth" eller varför inte Gamla testamentet? Välj sedan ett format som gör att du lätt kan få kopiera boken som enbart text. Kopiera och klistra in texten i Wordle --> Klicka på "Create" i menyn. Sedan är det bara att laborera med inställningarna. Genom att trycka på knappen "Randomize" formaterar Wordle om din inklistrade text slumpmässigt. Hur kul, enkelt och intressant som helst!

[caption id="attachment_2170" align="aligncenter" width="400" caption="GY11 i Wordle - Eleven i centrum!"][/caption]