14 maj 2013

Upphovsrätt i skolan och lite Creative Commons


Copyright, MikeBlogs, CC-BY

Hur ska man som lärare förhålla sig till Lagen om upphovsrätt (1960:729)? Risken att bli åtalad är förvisso försumbar, men vi tycker ändå att man i egenskap av lärare bör föregå med gott exempel i klassrummet. 


Igår (15/5) var vi på Smygeskolan och hade en workshop om upphovsrätt för lärare. De flesta svaren på frågorna som vi arbetade med finns på Skolverkets "Kolla källan" och på Bonus Presskopias webbplats. Klicka på bilderna nedan för att komma till webbplatserna. Vill du gå direkt till frågorna och svaren samt källorna scrollar du vidare. Lämna gärna en kommentar om något är oklart eller om du har fler frågor.


__________________________________________________

FRÅGOR


Grönt = Tillåtet Orange = Det beror på Rött = Ej tillåtet
__________________________________________________


Film

Jag vill visa en långfilm i klassen. Vad gäller med avseende på...

 • ...SVTplay (UR och Öppna Arkivet)?
  • "[du får] använda SVT play i klassrummet, t.ex. av en klass i grundskolan, förutsatt att det är fråga om en helt sluten krets elever och att man inte laddar ner eller sparar kopior på t.ex. datorn." källa

 • ... www.sli.se?
  • "[du får] visa filmer som har institutionella rättigheter. En film med institutionella rättigheter får visas inför en sluten krets, till exempel för en skolklass. Du kan till exempel hyra filmer för visning i klassrummet hos swedishfilm.se, sli.se, skolfilm.com, filmcentrum.se, kunskapsmedia.se, centrum (för utbildningsfilm) med flera." källa

 • ...YouTube?
  • "Det går inte att besvara frågan "Får vi visa YouTube-filmer i skolan?" med ett ja eller nej, eftersom det beror på vilken film det är." källa
  • Videos som är upplagda av upphovsrättsinnehavaren är alltid ok att visa.
  • Videos som är licensierade enligt Creative Commons är alltid ok att visa.

 • ...hyrfilm från Hemmakväll?
  •  "De filmer som går att låna på bibliotek eller köpa/hyra i butik får endast användas för privat bruk." källa

 • ...en egen köpt film som jag/elever tagit med?
  •  "De filmer som går att låna på bibliotek eller köpa/hyra i butik får endast användas för privat bruk." källa

__________________________________________________


Text

Får vi i skolan...

 • ...skriva ut och dela ut en kopierad text från en nättidning t ex DN.se eller Aftonbladet.se?
  • "[Du får] göra utskrifter motsvarande 15 sidor i A4-format." källa
  • "Från en och samma digitala förlaga får man alltså kopiera motsvarande 15 A4-sidor till samma elev under samma kalenderhalvår. Eleverna får ha tillgång till det digitala materialet under hela det aktuella läsåret. De digitala kopiorna får bara finnas tillgängliga för läraren och lärarens elever i undervisningsgruppen – andra utanför gruppen får alltså inte ha tillgång till kopiorna." källa

 • ...låta eleverna citera text från en nättidning i sitt skolarbete?
  • "Enligt en bestämmelse i Upphovsrättslagen får var och en citera ur offentliggjorda verk i den omfattning som motiveras av ändamålet. Den som "lånar" en text enligt denna bestämmelse måste ange vem som är upphovsmannen. Citaträtten sträcker sig olika långt i olika fall. I en vetenskaplig eller kritisk framställning, där författaren avser att analysera, kritisera eller på annat sätt belysa ett citerat verk har man rätt att i vissa fall ha rätt att återge ganska stora delar av verket. Kortare dikter etc. kan till och med få återges i sin helhet i dessa sammanhang." källa

 • ...publicera elevers texter på webben t ex hemsidan eller en blogg?
  • Ja, om man frågar eleverna först eftersom de innehar upphovsrätten till sina verk.

 • ...kopiera sidor ur en bok och dela ut?
  • "15/15-regeln innebär att läraren och eleven under samma kalenderhalvår och för samma elev får fotokopiera eller skanna högst 15 procent, men inte mer än 15 sidor, av antalet sidor per förlaga (bok, tidning, tidskrift och liknande). Om ett visst avsnitt, till exempel ett kapitel i boken, behöver kopieras och det omfattar någon eller några få sidor mer än 15 procent respektive 15 sidor får hela avsnittet kopieras. Det innebär att man kan kopiera upp till tre ytterligare sidor, det vill säga som mest 18 sidor." källa 
  • Det är bara tillåtet att kopiera som ett komplement till de förlagsutgivna läromedel som varje elev normalt förutsätts ha tillgång till i undervisningen. Det är alltså inte tillåtet att kopiera för att ersätta läromedel. källa 
  • Från en förlaga i pappersform får man kopiera så många kopior/exemplar att eleverna får var sin kopia och läraren själv får några. källa 

__________________________________________________


Musik

Jag vill använda musik i undervisningen, vad gäller om jag...


 • ...spelar från Spotify?
  • "Musiktjänsten Spotify är skapad för privat bruk och det är inte tillåtet att spela Spotify i till exempel skolans korridorer." källa

 • ...spelar mina eller elevernas egna CD-skivor?
  • "Om du och dina elever till exempel vill spela en cd-skiva eller lyssna på musik i radio eller TV (medan programmet sänds) i klassrummet så har ni rätt att göra det. Som lärare har du också rätt att i exempelvis musikundervisning använda dina egna inköpta exemplar av cd-skivor och spela upp dem för dina elever." källa

 • ...spelar från Youtube-klipp?
  • Se svaret under Film ovan.

 • ...spelar lånade skivor från biblioteket?
  • Här gäller samma regler som gäller för egna CD-skivor i skolan, dvs. att det är ok om vi tolkat det rätt.
  • "I upphovsrättslagen finns ett undantag för musik som används i undervisningssyfte. Den får spelas utan tillstånd. När skolan spelar musik eller har tv i korridorer, uppehållsrum, kafeteria, matsal eller liknande, så täcks detta av det avtal Stim har med varje kommun. Samma sak gäller när skolan anordnar  disco, konserter, elevföreställningar eller liknande (med eller utan  entré) för allmänhet eller föräldrar." källa

 • ...spelar mina egna mp3-filer?
  • Om du köpt musikfilen från t.ex. Spotify eller iTunes så äger du den och kan spela den i klassrummet. Om du däremot har laddat ner den olovligt är inte förlagan laglig och du kan inte använda den.
  • "Om du vill använda musiken från ditt Spotify i skolan så är det möjligt att köpa musiken med så kallade downloads. Du skulle sedan vara ägaren till denna musik och kan göra vad du vill med den." källa

 • ...låter eleverna sjunga en Michael Jackson-låt på skolavslutningen eller kabarén?
  • "Du och dina elever har rätt att spela och sjunga skyddad musik när föräldrar besöker skolan. Ni har också rätt att sätta upp en elevkonsert för allmänheten. Publiken får uppgå till högst 300 personer enligt kommunernas avtal med STIM." källa

__________________________________________________


Bilder

Får vi i skolan...


 • ...visa bilder från t ex DN, lärobok, papperstidningen på projektorn?
  • "Avtalet [Bonus Presskopia] ger dig som lärare och dina elever rätt att använda material från internet (till exempel bilder) i en PowerPoint-presentation eller på den interaktiva skrivtavlan som ni visar i klassrummet." källa

 • ...kopiera in bilder från nättidningen, läroboken och/eller papperstidningen i uppgiften?
  • Ja om vissa förutsättningar uppfylls:
   • "Läggs de digitala kopiorna in på skolans interna nätverk är det alltså enbart läraren och lärarens elever i undervisningsgruppen som får ha åtkomst till kopiorna." källa
   • "Elevernas åtkomst ska vara begränsad till det aktuella läsåret." källa
   • Förlagan ska vara lagligt, dvs. den som lagt upp bilden på nätet ska äga rättigheterna till den.

 • ...använda bild från DN, lärobok, papperstidningen i veckobrevet.
  • "Digitala kopior som sparas får bara vara åtkomliga för lärare och elever i undervisningsgruppen." källa

 • ...publicera bilder från nättidningen, läroboken eller papperstidningen på t ex en anslagstavla, vernissage, hemsida eller blogg 
  • "Digitala kopior som sparas får bara vara åtkomliga för lärare och elever i undervisningsgruppen." källa  Har du fler frågor eller om något av det ovanstående är oklart, så tveka inte att lämna en kommentar!

  Lösningen på många upphovsrättsliga problem är Creative Commons. Vi har gjort en kort presentation som innehåller en introduktionsvideo om just Creative Commons. Du kommer till vår presentation genom att klicka här eller på bilden nedan.
4 kommentarer:

 1. Det var en diskussion i höstas om itunes och om man äger låterna som du köpt, och så var tydligen inte fallet. Jag vet inte hur det gick sen.
  http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2012/sep/03/bruce-willis-dilemma-digital-era-own-nothing

  SvaraRadera
 2. "Köper" man låtar från t.ex. iTunes eller Amazon så hyr man egentligen dem bara och kan inte "ge bort" dem till någon annan. Spotify har slutat erbjuda köp av låtar ser jag nu, så det är inget alternativ längre.

  SvaraRadera
 3. Nihad Fehratovic7 februari 2015 21:23

  Hej. visst kan man låna film från hemmakväll och visa i klassrummet om man betalar Swedish film licens- här kommer en länk så kan ni läsa om den själva :)
  http://www.swedishfilm.com/SE/avd_licens.aspx

  SvaraRadera
 4. Ni har skrivit att: "Musiktjänsten Spotify är skapad för privat bruk och det är inte tillåtet att spela Spotify i till exempel skolans korridorer."

  Då är ju frågan om man får spela Spotify i klassrummet. Det har ni inte skrivit någonting om, varför?

  SvaraRadera