5 september 2013

IKT och skolan - Några läsvärda artiklar

StopMotion, AV-Media Trelleborg, CC-BY-SA
Tidningen Datorn i Utbildningen skriver läsvärt om Danmarks första papperslösa klass som jobbat mer eller mindre uteslutande med digitala verktyg och medier.
Överordnat har det gått väldigt bra men att byta papper mot dator är inte allena saliggörande. Att utveckla nya och fungerade arbetsformer är en löpande och nödvändig process, säger Kaare Petersen, it-ansvarig på skolan.
Läs artikeln här.

Ruben Puentedura och hans modell för det han kallar det omdefinerade lärandet (SAMR-modellen) där vi med teknikens hjälp förändrar lärandet i skolan har fått mycket uppmärksamhet i Sverige. Som alla andra teorier och modeller krävs det att man problematiserar den och diskuterar dess bäring och förtjänster.

Jan Svärdhagen diskuterar i sin blogg om det går att prata om att Puenteduras fjärde steg omdefiniering verkligen kan kallas för ett omdefinierat lärande utifrån hans exempel.

Per-Daniel Olsson fortsätter utifrån ovanstående inlägg att diskutera om man inte borde införa ett femte steg i modellen och omdefiniera själva SAMR-modellen. Bloggen Skollyftet innehåller förresten mycket läsvärt om skolan och skolutveckling, väl värd att följa!

Funderar du på att använda blogg, wiki eller e-böcker i din undervisning rekommenderas Per-Daniel Olssons genomgång om digitala medier för lärande varmt. 

Karin Brånebäck skriver om det flippade klassrummet och att använda digitala verktyg för att förstärka elevens lärande.
Även om varje pedagog får en egen laptop och fastän skolor satsar på 1:1 så är det ingen garanti för att de digitala verktygen överhuvudtaget används eller att de gör det på ett adekvat sätt.