11 december 2014

Kulturell Geocaching på (och kring) Vannhög

Kartan och terrängen av AV Media Trelleborg CC-BY-SA
Av Media blev inbjudna av lärare på Vannhögskolan med önskemål om att göra något Geocachingrelaterat och efter att ha läst om  AV Media Kalmars kulturella Geocaching lånade vi en del inspiration av dem.

Eleverna fick i grupp leta på efter fornminne i närheten med appen FornMap som gör det enklare att använda Riksantikvarieämbetets sökbara karta Fornsök med en iPad som var verktyget vi valde att jobba med. Fornsöks karta innehåller en mängd fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar över hela Sverige och också i Trelleborg hittade vi mängder av mer och mindre intressanta kulturhistoriska fynd.

När så eleverna hade valt ett fornminne i sina grupper skulle de förbereda informationen som behövdes för att skapa en cache som sen en annan grupp kunde leta upp. De hittade koordinaterna med hjälp av av Eniros kartor och skapade sen en scanningsbar QR-kod innehållande dessa med appen Qrafter Pro.

De satte sen samman den korta informationen om sina valda fornminne och bifogade QR-koden till ett uppgiftsdokument och begav sig sen ut i Trelleborg för att gömma sina cacher. När de sen kom tillbaks till klassrummet så bytte de med varandra och begav sig ut för att leta. De flesta lyckades alldeles utmärkt och kom tillbaka relativt torra och nöjda.

Skattjakt av AV Media Trelleborg CC-BY-SA
Till nästa gång tror jag man istället för fornsök och dess ibland rätt så torra och trista lämningar ("En gammal benhit hittat", "utgrävning utan resultat") ska välja turistattraktioner och mer lokalt historiskt intressanta platser. Sen glömde vi ju fixa någon sorts skatter för dem att hitta! Någon godisbit eller liknande hade ju gett en större glädje i att väl hitta skatten.


På det hela taget så var det ett lyckat projekt och eleverna fick praktiskt jobba med koordinatsystem, orientering, kartsystem och fick lite lokalorientering och fornhistoria på köpet!

Ansvariga läraren Matilda Hagman beskriver projektet så här:


För att öka förståelsen för gradnätet och dess användning så genomförde vi ett projekt med AV-media. Uppgiften var att de skulle med hjälp Ipaden ta ut kordinater till platser som de hittat med hjälp av fornsök, på detta sätt fick vi in både närområdetshistoria och geografiska informationssystem i en och samma uppgift.
Eleverna var motiverade och tyckte att det var roligt att arbete praktiskt med hjälp av Ipaden. Många elever var exalterade och uppgiften mottogs av jubel. För att alla i gruppen skulle vara delaktiga så delade vi in dem tre och tre. Under arbetets gång upplever jag att det var mycket positiv energi i klassen.

 Och till sist några ord från Josefine Björklund:


De vi har hållit på med i skolan på SO är geocaching...och då började vi med att välja ut koordinater var vi skulle lägga vår "skatt" sen så hade vi en burk som skulle kunna klara sig i regnet och så skulle man välja ett ställe där den inte kunde någon annan kunde ta den typ som en främling eller att den blåser bort...och sen när man hade gömt sin skatt så skulle man tillbaka till klassrummet och vi skulle få någon annans geocaching som vi skulle leta efter...med hjälp av iPad för att hitta stället på kartan så vi kunde gå dit. Vi fick också ett papper med information om den här platsen och en QR kod...de va just QR koden som va den viktigaste för utan att skanna av den, Annars hade inte vår grupp hittat dit. Och ibland fick man belöning och ibland inte..som belöning fick vår grupp typ ett papper tillexempel. Detta va faktiskt lite roligt om jag ska vara ärlig.... Men de som drar ner de lite va att man skulle haft en riktig skatt typ som godis eller något..de va ju inte roligt och gå och leta efter en burk bara sådär, de är vad jag tycker.